Zgłaszanie incydentu

W chwili obecnej istnieje możliwość zgłoszenia incydentu przez wysłanie wypełnionego formularza:

    * e-mailem na adres: incydent@cert.gov.pl
      lub
    * faksem na numer: +48 22 58 58 833

W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy o tel. pod numer 
+48 22 58 59 373.

W celu zachowania poufności przesyłanych danych należy w kontaktach z CERT.GOV.PL używać szyfrowania przesyłek. Do tego celu najlepiej używać systemu PGP/GPG (standard używany przez wszystkie zespoły CERT na świecie).

Aktualnie obowiązujący klucz publiczny PGP zespołu CERT.GOV.PL dostępny jest tutaj.

A
A+
A++
Drukuj
PDF